vardıyan

vardıyan

Gözcü.


vardıyan

Ayçiçeği.


vardıyan, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'r', 'd', 'ı', 'y', 'a', 'n', şeklindedir.
vardıyan kelimesinin tersten yazılışı nayıdrav diziliminde gösterilir.