variyete

variyete İng. variety

Ait olduğu türden çok ufak farklarla ayrılan birey, ait olduğu belirli bir grup organizmadan görev ve yapı karakterleri bakımından ayrılan bir organizma


variyete İng. variety

(Lat. variare = değişmek): Ait olduğu türden çok ufak farklarla ayrılan birey; ait olduğu belirli bir grup organizmadan görev ve yapı karakterleri bakımından ayrılan bir organizma.


variyete, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'r', 'i', 'y', 'e', 't', 'e', şeklindedir.
variyete kelimesinin tersten yazılışı eteyirav diziliminde gösterilir.