varlıkçılık

varlıkçılık Fr. Existentialisme

İkinci Dünya Savaşının sonunda, Fransız yazarlarından Jean - Paul Sartre tarafından kurulmuş özel bir edebiyat çığırıdır. Bu çığır, insanın varlığı ve hürlüğü tek gerçek olduğu halde onu saran dünyayı bir türlü anlıyamamaktan doğan umutsuzluk ve bezginlik içinde hayatı tatsız ve saçma bulması müşahedesine dayanır.


varlıkçılık, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'r', 'l', 'ı', 'k', 'ç', 'ı', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
varlıkçılık kelimesinin tersten yazılışı kılıçkılrav diziliminde gösterilir.