vekil öğretmen

vekil öğretmen İng. substitute teacher

Hasta ya da özürü olan bir asil öğretmenin yerine derse giren ve onun öteki görevlerini de yapan geçici öğretmen.


vekil öğretmen için benzer kelimeler


vekil öğretmen, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'k', 'i', 'l', ' ', 'ö', 'ğ', 'r', 'e', 't', 'm', 'e', 'n', şeklindedir.
vekil öğretmen kelimesinin tersten yazılışı nemterğö likev diziliminde gösterilir.