vena penis kranyalis

vena penis kranyalis Dgr. anat. vena penis cranialis

anat. Atgillerde, v. pudenda externa'dan penis için ayrılan toplardamar.


vena penis kranyalis için benzer kelimeler


vena penis kranyalis, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'n', 'a', ' ', 'p', 'e', 'n', 'i', 's', ' ', 'k', 'r', 'a', 'n', 'y', 'a', 'l', 'i', 's', şeklindedir.
vena penis kranyalis kelimesinin tersten yazılışı silaynark sinep anev diziliminde gösterilir.