vena profunda femoris

vena profunda femoris Dgr. anat. vena profunda femoris

anat. Spatium femorale'nin üst kısmında v. iliaca externa’dan çıkan toplardamar.


vena profunda femoris için benzer kelimeler


vena profunda femoris, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'n', 'a', ' ', 'p', 'r', 'o', 'f', 'u', 'n', 'd', 'a', ' ', 'f', 'e', 'm', 'o', 'r', 'i', 's', şeklindedir.
vena profunda femoris kelimesinin tersten yazılışı siromef adnuforp anev diziliminde gösterilir.