vena tibyalis kaudalis

vena tibyalis kaudalis İng. vena tibialis caudalis

anat. Kaval kemiğinin arka yüzü üst tarafıyla m. popliteus arasında v. poplitea’dan ayrılan toplardamar.


vena tibyalis kaudalis için benzer kelimeler


vena tibyalis kaudalis, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'n', 'a', ' ', 't', 'i', 'b', 'y', 'a', 'l', 'i', 's', ' ', 'k', 'a', 'u', 'd', 'a', 'l', 'i', 's', şeklindedir.
vena tibyalis kaudalis kelimesinin tersten yazılışı siladuak silaybit anev diziliminde gösterilir.