ventral çekmen

ventral çekmen Lat. acetabulum

Karın çekmeni.


ventral çekmen için benzer kelimeler


ventral çekmen, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'n', 't', 'r', 'a', 'l', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'm', 'e', 'n', şeklindedir.
ventral çekmen kelimesinin tersten yazılışı nemkeç lartnev diziliminde gösterilir.