ventral disk

ventral disk İng. ventral disk

Giardia türlerinin konağın bağırsak hücrelerinin mikrovilluslarıyla temas hâlinde bulunan yapışma organeli.


ventral disk için benzer kelimeler


ventral disk, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'n', 't', 'r', 'a', 'l', ' ', 'd', 'i', 's', 'k', şeklindedir.
ventral disk kelimesinin tersten yazılışı ksid lartnev diziliminde gösterilir.