açık disk

açık disk

bk. açık daire.


açık disk için benzer kelimeler


açık disk, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'i', 's', 'k', şeklindedir.
açık disk kelimesinin tersten yazılışı ksid kıça diziliminde gösterilir.