disk

disk Fr. disque

a. 1. sp. Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kilogram ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak. 2. Gramofon plağı. 3. anat. Omurları birbirine birleştiren ana madde. 4. fiz. İnce ve çapı oldukça büyük teker şeklinde parça: Eksantpil diski.


disk İng. Discus

Disk atmada kullanılan, 2 kg. ağırlığında genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak. Kadınların kullandıkları disk 1 kg. ağırlığında olup daha küçüktür.


disk İng. disk
disk

bk. sabit disk


disk İng. disk

1. Her iki yüzü basık, yuvarlak cisim veya oluşum, diskus. 2. Yuvarlak.


disk için benzer kelimeler


disk, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 's', 'k', şeklindedir.
disk kelimesinin tersten yazılışı ksid diziliminde gösterilir.