vergiyi- geri verme

vergiyi- geri verme İng. Drawback

1. Bir maldan, o malı oluşturan maddelerden, bunların yapılmasında kullanılanlardan, girişte alınan vergilerin bir bölüğünü ya da tümünün, o malın çıkışında geri verilmesi yöntemi. 2. Bu kurala göre geri verilen verginin niceliği.


vergiyi- geri verme için benzer kelimeler


vergiyi- geri verme, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'e', 'r', 'g', 'i', 'y', 'i', '-', ' ', 'g', 'e', 'r', 'i', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
vergiyi- geri verme kelimesinin tersten yazılışı emrev ireg -iyigrev diziliminde gösterilir.