viseral düz kas

viseral düz kas İng. visceral smooth muscle

İç organ düz kası.


viseral düz kas için benzer kelimeler


viseral düz kas, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'i', 's', 'e', 'r', 'a', 'l', ' ', 'd', 'ü', 'z', ' ', 'k', 'a', 's', şeklindedir.
viseral düz kas kelimesinin tersten yazılışı sak züd laresiv diziliminde gösterilir.