viseral organlar

viseral organlar

bk. iç organlar


viseral organlar Lat. viscera

iç organlar.


viseral organlar için benzer kelimeler


viseral organlar, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'i', 's', 'e', 'r', 'a', 'l', ' ', 'o', 'r', 'g', 'a', 'n', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
viseral organlar kelimesinin tersten yazılışı ralnagro laresiv diziliminde gösterilir.