viseral

viseral İng. visceral

İç organlara ait.


viseral için benzer kelimeler


viseral, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'i', 's', 'e', 'r', 'a', 'l', şeklindedir.
viseral kelimesinin tersten yazılışı laresiv diziliminde gösterilir.