voltametrik dalga

voltametrik dalga İng. voltammetric wave

Voltamogramla eş anlamlı bir terim.


voltametrik dalga için benzer kelimeler


voltametrik dalga, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'o', 'l', 't', 'a', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', 'k', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', şeklindedir.
voltametrik dalga kelimesinin tersten yazılışı aglad kirtematlov diziliminde gösterilir.