yabanî tirfil

yabanî tirfil

Kara yonca, dağ yoncası.


yabanî tirfil için benzer kelimeler


yabanî tirfil, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'b', 'a', 'n', 'î', ' ', 't', 'i', 'r', 'f', 'i', 'l', şeklindedir.
yabanî tirfil kelimesinin tersten yazılışı lifrit înabay diziliminde gösterilir.