yağ dokusu

yağ dokusu İng. adipose tissue, fatty tissue

Hücrelerinde yağ granülleri bulunan özelleşmiş bir bağ dokusu tipi. Esmer yağ dokusu, beyaz yağ dokusu.


yağ dokusu İng. adipose tissue

Adiposit denilen ve trigliserid depolayan hücrelerden oluşan gevşek bağ dokusu, adipoz doku.


yağ dokusu İng. textus adiposus, İng. adipose tissue

anat. Bağ dokusunda hücreleri yağ granüllerini içeren yağ hücrelerinin oluşturduğu doku, adipoz doku. Metabolik etkinlikleri, renkleri ve dağılımları farklı tekstus adipozus albus adı verilen beyaz yağ dokusuyla tekstus adipozus fuskus adı verilen esmer yağ dokusu bulunur. Trigliserit depolama ve vücut ısısının korunmasında görev alır.


yağ dokusu İng. adipose tissue

Çok sayıda yağ gözelerinin bir araya gelmesiyle meydana gelen bir doku.


yağ dokusu için benzer kelimeler


yağ dokusu, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'ğ', ' ', 'd', 'o', 'k', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
yağ dokusu kelimesinin tersten yazılışı usukod ğay diziliminde gösterilir.