yağlı karaciğer sendromu

yağlı karaciğer sendromu İng. fatty liver syndrome

1. Genellikle iyi kondüsyonlu ineklerde doğum sonrası periyotta karaciğere yoğun yağ mobilizasyonuyla negatif yönde enerji dengesinin bozulması sonuncu gelişen, ilerleyen bir depresyonla ayırt edilen bir belirti, hepatik lipidozis. 2. Kanatlılarda nedeni tam bilinmeyen bir nedenle yağ birikimi, yağlanmış karaciğer ve yumurta veriminde düşmeyle belirgin hastalık.


yağlı karaciğer sendromu için benzer kelimeler


yağlı karaciğer sendromu, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'ğ', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'r', 'a', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 's', 'e', 'n', 'd', 'r', 'o', 'm', 'u', şeklindedir.
yağlı karaciğer sendromu kelimesinin tersten yazılışı umordnes reğicarak ılğay diziliminde gösterilir.