yağlı taşkömürü

yağlı taşkömürü Osm. yağlı maden kömürü

(kimya)


yağlı taşkömürü için benzer kelimeler


yağlı taşkömürü, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'ğ', 'l', 'ı', ' ', 't', 'a', 'ş', 'k', 'ö', 'm', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
yağlı taşkömürü kelimesinin tersten yazılışı ürümökşat ılğay diziliminde gösterilir.