yağsız taşkömürü

yağsız taşkömürü Fr. houille maigre

(kimya)


yağsız taşkömürü için benzer kelimeler


yağsız taşkömürü, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'ğ', 's', 'ı', 'z', ' ', 't', 'a', 'ş', 'k', 'ö', 'm', 'ü', 'r', 'ü', şeklindedir.
yağsız taşkömürü kelimesinin tersten yazılışı ürümökşat zısğay diziliminde gösterilir.