yağmurca geyiği

yağmurca geyiği

Dağ sığırı, bir çeşit sığın geyiği.


yağmurca geyiği için benzer kelimeler


yağmurca geyiği, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'ğ', 'm', 'u', 'r', 'c', 'a', ' ', 'g', 'e', 'y', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
yağmurca geyiği kelimesinin tersten yazılışı iğiyeg acrumğay diziliminde gösterilir.