yarı değişken maliyetler

yarı değişken maliyetler İng. semi variable costs, mixed costs

Değişken nitelikte olmakla birlikte üretim yapılmasa bile belli bir düzeyde yapılması gereken reklam giderleri, aylık faturaya bağlanmış elektrik, telefon gibi ödemeler, diğer bir deyişle hem sabit maliyetleri hem de değişken maliyetleri içeren harcamalar.


yarı değişken maliyetler için benzer kelimeler


yarı değişken maliyetler, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', ' ', 'm', 'a', 'l', 'i', 'y', 'e', 't', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
yarı değişken maliyetler kelimesinin tersten yazılışı relteyilam nekşiğed ıray diziliminde gösterilir.