yarı eşkıyılı dörtgen

yarı eşkıyılı dörtgen İng. rhomboid

Bitişik kıyıları eşit olmayan koşutkıyılı.


yarı eşkıyılı dörtgen için benzer kelimeler


yarı eşkıyılı dörtgen, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'e', 'ş', 'k', 'ı', 'y', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'ö', 'r', 't', 'g', 'e', 'n', şeklindedir.
yarı eşkıyılı dörtgen kelimesinin tersten yazılışı negtröd ılıyıkşe ıray diziliminde gösterilir.