yarı-etkensel tasarım

yarı-etkensel tasarım İng. quasi-factorial design

(Deneysel tasarım) Bir etkensel küme işlemleri ile bunların birleşimleri arasında biçimsel bir ilişki kurulabilen deney tasarımı.


yarı-etkensel tasarım için benzer kelimeler


yarı-etkensel tasarım, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'ı', '-', 'e', 't', 'k', 'e', 'n', 's', 'e', 'l', ' ', 't', 'a', 's', 'a', 'r', 'ı', 'm', şeklindedir.
yarı-etkensel tasarım kelimesinin tersten yazılışı mırasat lesnekte-ıray diziliminde gösterilir.