yarı normlu uzay

yarı normlu uzay İng. semi-normed space

Üzerinde yan norm tanımlanmış olan doğrusal uzay.


yarı normlu uzay için benzer kelimeler


yarı normlu uzay, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'n', 'o', 'r', 'm', 'l', 'u', ' ', 'u', 'z', 'a', 'y', şeklindedir.
yarı normlu uzay kelimesinin tersten yazılışı yazu ulmron ıray diziliminde gösterilir.