yarım akıtma

yarım akıtma

Atlarda burun üzerinde görülen beyaz kılların burun üstünün yarısına kadar inmesi durumu.


yarım akıtma için benzer kelimeler


yarım akıtma, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'a', 'k', 'ı', 't', 'm', 'a', şeklindedir.
yarım akıtma kelimesinin tersten yazılışı amtıka mıray diziliminde gösterilir.