yaş yem

yaş yem İng. moisture feed

ekonomik değer taşımayan balıklar, mezbaha yan ürünleri, sebze atık ürünleri gibi yaş bileşenlerden oluşan, uygun bir kıyma makinesinden geçirildikten sonra kullanılan, yapısında %45-70 oranında su içeren yemler.


yaş yem İng. wet feed

Normal sınırlar içinde rutubet taşıyan yem.


yaş yem için benzer kelimeler


yaş yem, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'ş', ' ', 'y', 'e', 'm', şeklindedir.
yaş yem kelimesinin tersten yazılışı mey şay diziliminde gösterilir.