yarı yaş yem

yarı yaş yem İng. semi-moisture feed

Yaş veya yarı yaş yem maddeleriyle kuru yem maddelerinin karıştırılmasıyla veya kuru yem maddelerinin suyla karıştırılmasıyla elde edilen, yapısında %18-45 oranında su içeren yemler.


yarı yaş yem İng. semi-moist feed

Belirli oranlarda yaş ve kuru yem karışımı.


yarı yaş yem için benzer kelimeler


yarı yaş yem, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'y', 'a', 'ş', ' ', 'y', 'e', 'm', şeklindedir.
yarı yaş yem kelimesinin tersten yazılışı mey şay ıray diziliminde gösterilir.