yasdı

yasdı

Yassı.


yasdı

Yaslı.


yasdı

Yatsı.


yasdı

Basık, yassı.


yasdı için benzer kelimeler


yasdı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 's', 'd', 'ı', şeklindedir.
yasdı kelimesinin tersten yazılışı ıdsay diziliminde gösterilir.