yaskın

yaskın Fr. Lentille

yaskın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 's', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
yaskın kelimesinin tersten yazılışı nıksay diziliminde gösterilir.