yaslamak

yaslamak

(-i) 1. Bir şeyi bir yere dokunur duruma getirmek ve bu durumda bırakmak veya tutmak, dayamak. 2. mec. Dayandırmak: Öyküsünü, annesiyle olan olaylara yaslar.


yaslamak

Sözü yineleyerek alay etmek


yaslamak

Dayamak.


yaslamak

Başsağlığına gitmek.


yaslamak

Dövmek.


yaslamak

Eğmek, çökertmek, yatırmak, bozup dağıtmak


yaslamak

Yatırmak


yaslamak İng. justify

yaslamak için benzer kelimeler


yaslamak, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 's', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
yaslamak kelimesinin tersten yazılışı kamalsay diziliminde gösterilir.