yatkın

yatkın

sf. 1. Bir yana eğilmiş, yatık. 2. Çok durmaktan sağlamlığını yitirmiş, çürük: Yatkın mal. Yatkın kumaş. 3. Bir işte yeteneği, becerisi olan: “Dolap çevirmeye, şantaj mesleğine ne kadar yatkın, ne kadar elverişli idi ise bu yeni konusunda da öyle olacağa benziyordu.” -T. Buğra. 4. mec. Benimsemiş, alışmış, eğilimli: “Yadırgamaya yatkındı; ama görmüştü kızın oyununu.” -A. İlhan.


yatkın

Uygun, yerinde


yatkın

1. Alışkın, usta, becerikli. 2. Uslu, ağırbaşlı, uysal.


yatkın

Birkaç yıl sürülmeden bırakılmış tarla.


yatkın

Uzun süre kullanılmamış hayvan.


yatkın için benzer kelimeler


yatkın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 't', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
yatkın kelimesinin tersten yazılışı nıktay diziliminde gösterilir.