dili yatkın

dili yatkın

sf. Yabancı bir dili kolaylıkla öğrenme yeteneği olan.


dili yatkın için benzer kelimeler


dili yatkın, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', ' ', 'y', 'a', 't', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
dili yatkın kelimesinin tersten yazılışı nıktay ilid diziliminde gösterilir.