yavuz dua etmek, (yavuz dua kılmak)

yavuz dua etmek, (yavuz dua kılmak)

Beddua etmek, ilenmek.


yavuz dua etmek, (yavuz dua kılmak) için benzer kelimeler


yavuz dua etmek, (yavuz dua kılmak), 35 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'v', 'u', 'z', ' ', 'd', 'u', 'a', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 'y', 'a', 'v', 'u', 'z', ' ', 'd', 'u', 'a', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
yavuz dua etmek, (yavuz dua kılmak) kelimesinin tersten yazılışı )kamlık aud zuvay( ,kemte aud zuvay diziliminde gösterilir.