yazınsal sanatlar

yazınsal sanatlar Osm. edebî sanatlar, sanayi-i edebiye

Yazınsal yapıtları daha etkili, daha güzel, daha süslü kılmak için baş vurulan bezekler. (İki türlüdür: Anlamsal sanatlar ve söysel sanatlar, bk. anlamsal sanatlar, söysel sanatlar.


yazınsal sanatlar için benzer kelimeler


yazınsal sanatlar, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'z', 'ı', 'n', 's', 'a', 'l', ' ', 's', 'a', 'n', 'a', 't', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
yazınsal sanatlar kelimesinin tersten yazılışı raltanas lasnızay diziliminde gösterilir.