yazınsal bilmece

yazınsal bilmece İng. literatural riddle

Halk yaratısı olmayan, yazarlarca oluşturulmuş bilmeceler, bk. bilgin bilmecesi, sanat bilmecesi, krş. halk bilmecesi.


yazınsal bilmece için benzer kelimeler


yazınsal bilmece, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'z', 'ı', 'n', 's', 'a', 'l', ' ', 'b', 'i', 'l', 'm', 'e', 'c', 'e', şeklindedir.
yazınsal bilmece kelimesinin tersten yazılışı ecemlib lasnızay diziliminde gösterilir.