yazma nüsha

yazma nüsha

a. Yazma (I): “Eserin Farsça metninin yazma nüshaları arasında da bazen oldukça büyük farklara tesadüf edilmektedir.” -A. H. Çelebi.


yazma nüsha için benzer kelimeler


yazma nüsha, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'z', 'm', 'a', ' ', 'n', 'ü', 's', 'h', 'a', şeklindedir.
yazma nüsha kelimesinin tersten yazılışı ahsün amzay diziliminde gösterilir.