asli nüsha

asli nüsha

a. Asıl nüsha.


asli nüsha için benzer kelimeler


asli nüsha, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'l', 'i', ' ', 'n', 'ü', 's', 'h', 'a', şeklindedir.
asli nüsha kelimesinin tersten yazılışı ahsün ilsa diziliminde gösterilir.