asli değer

asli değer İng. intrinsic value

Bir malın piyasadan bağımsız, temel gereksinimleri karşılamasından ötürü sahip olduğu öz değer.


asli değer için benzer kelimeler


asli değer, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'l', 'i', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
asli değer kelimesinin tersten yazılışı reğed ilsa diziliminde gösterilir.