aslî ses

aslî ses

bk. birincil ses.


aslî ses için benzer kelimeler


aslî ses, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'l', 'î', ' ', 's', 'e', 's', şeklindedir.
aslî ses kelimesinin tersten yazılışı ses îlsa diziliminde gösterilir.