yedinci sanat

yedinci sanat

a. Sinema.


yedinci sanat İng. seventh art

Sinema İtalyan asıllı Fransız eleştirmeni Canudo'nun güzel sanatların geleneksel altı dalına kattığı sinema sanatını anlatmak için kullandığı deyim; sinema sanatı.


yedinci sanat için benzer kelimeler


yedinci sanat, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'd', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 's', 'a', 'n', 'a', 't', şeklindedir.
yedinci sanat kelimesinin tersten yazılışı tanas icnidey diziliminde gösterilir.