yele gelmek

yele gelmek

İnek, boğa istemek.


yele gelmek için benzer kelimeler


yele gelmek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'l', 'e', ' ', 'g', 'e', 'l', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
yele gelmek kelimesinin tersten yazılışı kemleg eley diziliminde gösterilir.