yenim

yenim İng. corrosion

Çoğunlukla yükseltgeme sonucu metallerde oluşan birleşim değişimi süreci; paslanma.


yenim İng. corrosion

Katı gereçler, özellikle metal alaşımların kimyasal ve elektrokimyasal tepkimelerle ya da fiziksel çözülme ile aşınması.


yenim İng. corrosion
yenim İng. corrosion

Kimyasal ve elektrokimyasal tepkime sonucu, metal yüzeylerin aşınması olayı.


yenim İng. corrosion

Madenlerin havadaki ya da sudaki oksijenle tepkimeye girmeleri sonucu yüzeylerinde oluşan aşınma.


yenim İng. corrosion

1. genel uygulayım: Kullanma, işleme, el değiştirme vb. uğramış özdek, aygıt araçlara ilişkin yıpranma, eskime, düzleşme gibi oluşumların ortak adı. 2. mekanik: Metallerin elektriksel, fiziksel etkilerle gösterdikleri incelme ya da yıpranma. 3. kimya, metalbilim: Havadaki oksijen ile kimi organik ekşitlerin, kimyasal tepkimelerin metal yüzeylerde oluşturdukları aşınım.


yenim için benzer kelimeler


yenim, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'n', 'i', 'm', şeklindedir.
yenim kelimesinin tersten yazılışı miney diziliminde gösterilir.