yenirce

yenirce

a. tıp 1. Kemik ve diş dokusunun harap olması durumu. 2. Frengi. 3. hlk. Gittikçe genişleyen yara.


yenirce Fr. Ladrerie
yenirce Fr. Lèpre. Syn. éléphantiasis des
yenirce

1. Frengi. 2. Şirpençe. 3. Cüzzam.


yenirce için benzer kelimeler


yenirce, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'n', 'i', 'r', 'c', 'e', şeklindedir.
yenirce kelimesinin tersten yazılışı ecriney diziliminde gösterilir.