yerin dibine geçmek (veya batmak veya girmek)

yerin dibine geçmek (veya batmak veya girmek)

1) çok utanıp sıkılmak: “Memleketin ne tarafına gitsem haritayı şaşırıyor, bilgisizliğimden yerin dibine geçiyordum.” -B. R. Eyuboğlu. 2) görünmez olmak, kaybolmak.


yerin dibine geçmek (veya batmak veya girmek) için benzer kelimeler


yerin dibine geçmek (veya batmak veya girmek), 45 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'r', 'i', 'n', ' ', 'd', 'i', 'b', 'i', 'n', 'e', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'b', 'a', 't', 'm', 'a', 'k', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'g', 'i', 'r', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
yerin dibine geçmek (veya batmak veya girmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemrig ayev kamtab ayev( kemçeg enibid nirey diziliminde gösterilir.