iç içe girmek (veya geçmek)

iç içe girmek (veya geçmek)

1) karmakarışık olmak; 2) uygun bir biçimde birbirinin içine girmek; 3) kaza sonucu araçlar birbirine girmek; 4) birbirinden ayrılamaz durumda olmak: “Burada tarih ile masal iç içe girmiş durumdadır; hangisi masal, hangisi tarih, karışır gider birbirine.” -M. C. Anday.


iç içe girmek (veya geçmek) için benzer kelimeler


iç içe girmek (veya geçmek), 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', ' ', 'i', 'ç', 'e', ' ', 'g', 'i', 'r', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
iç içe girmek (veya geçmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemçeg ayev( kemrig eçi çi diziliminde gösterilir.