transa geçmek (veya girmek)

transa geçmek (veya girmek)

kendinden geçmek, içinde bulunduğu ortamdan başka bir dünyaya veya havaya geçmek: “O garip bir transa girmişti; beni konuşturmak, nasıl aşağılık duygusu içinde kıvrandığımı işitmek istiyordu.” -A. Ümit.


transa geçmek (veya girmek) için benzer kelimeler


transa geçmek (veya girmek), 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'r', 'a', 'n', 's', 'a', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'g', 'i', 'r', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
transa geçmek (veya girmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemrig ayev( kemçeg asnart diziliminde gösterilir.