yer yarılıp içine girmek (veya geçmek)

yer yarılıp içine girmek (veya geçmek)

1) yitirilip bir türlü bulamamak; 2) çok utanmak: “Hanımların içinde rezil olmuştur, yer yarılsa da içine geçsem diye aklından geçmiştir.” -H. Taner.


yer yarılıp içine girmek (veya geçmek) için benzer kelimeler


yer yarılıp içine girmek (veya geçmek), 38 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'r', ' ', 'y', 'a', 'r', 'ı', 'l', 'ı', 'p', ' ', 'i', 'ç', 'i', 'n', 'e', ' ', 'g', 'i', 'r', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
yer yarılıp içine girmek (veya geçmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemçeg ayev( kemrig eniçi pılıray rey diziliminde gösterilir.