adam sırasına geçmek (veya girmek)

adam sırasına geçmek (veya girmek)

daha önce toplumda önemli bir yeri veya özel bir değeri yokken artık kendisine önem ve değer verilmek: “Bize yol aç, erkân göster; yollar aç bize de, biz de adam sırasına girelim.” -K. Korcan.


adam sırasına geçmek (veya girmek) için benzer kelimeler


adam sırasına geçmek (veya girmek), 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', ' ', 's', 'ı', 'r', 'a', 's', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'g', 'i', 'r', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
adam sırasına geçmek (veya girmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemrig ayev( kemçeg anısarıs mada diziliminde gösterilir.